PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM LOKALU NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

Kraków, dnia 15.10.2019 r.

PRZETARG OFERTOWY

NA NAJEM LOKALU NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

Zarząd Spółki Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. z o.o. w Krakowie,
30-710 Kraków, ul. Krzywda 1
KRS 0000106348, nr rej. H-B/41/91
NIP: 679-008-48-61
Kapitał zakładowy: 1.466.000 PLN
wniesiony w całości.
tel. 12 3071120; e-mail: biuro@cht.net.pl
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na najem
pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne lub o podobnym
charakterze.
1. Adres ogłaszającego przetarg:
Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. z o.o. w Krakowie,
ul. Krzywda 1-3
30-710 Kraków
2. Przedmiot przetargu:
Najem lokalu użytkowego o powierzchni 41 m 2 w hali nr 2 na piętrze.
3. Czas najmu – nieokreślony.
4. Stawka wywoławcza – 60 zł. za 1 m 2
5. Wadium wynosi – 6.000 zł. i podlega zwrotowi po zawarciu umowy.
Wadium należy wpłacić na konto: 89 1240 4432 1111 0000 4725 5056
do dnia 18.11.2019 r.
6. Przyjmowanie ofert rozpocznie się z dniem 21.10.2019 r.
Bliższe informacje można uzyskać w Sekretariacie Spółki przy ul. Krzywda 1-3,
30-710 Kraków, tel.: 12 307 11 20 w godz.: 8 00 – 15 00 z wyjątkiem sobót i
niedziel.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. do godz. 15 00 .