Miejskie Centrum Informacji Społecznej zaprasza na spotkanie

W dniach 14 -16 sierpnia w centrum stanie stoisko Miejskiego Centrum Informacji Społecznej. Chcemy być bliżej Was!
Jeśli poszukujesz informacji o pomocy dla siebie lub swoich bliskich, nasi doradcy będą dla Ciebie dostępni i gotowi nieść wsparcie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany i prowadzony przez gminę. MOPS odpowiedzialny jest za inicjowanie i koordynowanie wszelkich inicjatyw w zakresie pomocy potrzebujących, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz seniorów, przeciwdziałania przemocy domowej, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności.

Gmina oferuje także liczne świadczenia dedykowane dla rodzin, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc finansową dla potrzebujących, zapewnia lokale komunalne i bezpłatną pomoc prawdą.

W ramach gminnej polityki społecznej realizowane jest także kilka kluczowych programów wspierających i aktywizujących wybrane grupy, m.in. Program “Kraków dla Rodziny „N”, “Kraków bez barier”, “Otwarty Kraków”, “Młody Kraków” czy Krakowska Karta dużej rodziny.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej

Strona główna