Lokal do wynajęcia – KIOSK „RUCH”

Zarząd Spółki Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. z o.o. w Krakowie, 30-710 Kraków, ul. Krzywda 1

               KRS 0000106348, nr rej. H-B/41/91

               NIP: 679-008-48-61

               Kapitał zakładowy: 1.466.000 PLN

               wniesiony w całości.

               tel. 12 3071120; e-mail: biuro@cht.net.pl 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na salonik prasowy lub o podobnym charakterze.  O powierzchni 9 m2  w hali nr 1 na parterze przy wejściu głównym.

Stawka wywoławcza – 100 zł. za 1 m2

Wadium – 1.000 zł. należy wpłacić na konto: 89 1240 4432 1111 0000 4725 5056 do dnia 15 września 2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Sekretariacie Spółki przy ul. Krzywda 1-3, 30-710 Kraków, tel.: 12 3071120