Ograniczenia

Szanowni Państwo, 

W związku z ograniczeniami  w handlu w obiektach powyżej 2000m2 wprowadzonymi   projektem rozporządzenia RM, Zarząd Spółki Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. z o.o. informuje, że od dnia 7.11.2020 r. do 29.11.2020 r. wprowadza się czasowe ograniczenia:

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: 

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, 

c) artykułów toaletowych, 

d) środków czystości, 

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

h) gazet lub książek, 

i) mebli lub artykułów budowlanych, lub artykułów remontowych, 

j) artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw; 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: 

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 

b) optycznych, 

c) medycznych, 

d) bankowych, 

e) pocztowych, 

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, 

h) myjni samochodowych, 

i) ślusarskich, 

j) szewskich, 

k) krawieckich, 

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3) prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.”

Ponieważ Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane Zarząd Spółki prosi o sprawdzanie informacji na bieżąco.

  Każdy podmiot gospodarczy odpowiada indywidualnie za decyzję o prowadzeniu działalności, w przypadku stwierdzenia przez organa kontrolujące, że jest ona sprzeczna z rozporządzeniem.

Reasumując Krakowskie Centrum Handlowo Targowe będzie nadal otwarte dla wszystkich prowadzących usługi  oraz działalność nie objętą czasowymi ograniczeniami.

                                                                                                                     Zarząd KCHT.