1000 maseczek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

W dniu 02.04.2020 kupcy Krakowskiego CHT przekazali Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie 1000 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. 

W maseczki zostaną wyposażeni pracownicy i podopieczni krakowskiego systemu pomocy społecznej,  którzy stoją na pierwszej linii w walce z koronawirusem (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, usługi opiekuńcze, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych).

Wierzymy, że razem możemy więcej!